Happy Ganesha Chathurthi 2017

“Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva…